Cennik podstawowy

Nazwa taryfy Prędkość w kbit/s Abonament miesięczny Aktywacja*
Skwy 512 512 / 128 35 zł 119 zł
Skwy 1024 1 024 / 256 45 zł 69 zł
Skwy 2048 2 048 / 256 55 zł 39 zł
Skwy 4096 4 096 / 320 65 zł 19 zł
Skwy 6144 6 144 / 512 75 zł 1 zł
Skwy 8192 8 192 / 1 024 95 zł 1 zł
Skwy 10240 10 240 / 1 024 120 zł 1 zł

 

Taryfy "SMART" - Promocja

Nazwa taryfy Prędkość w kbit/s Abonament miesięczny Aktywacja*
Smart 2 do 2048 / 256 35 zł 119 zł
Smart 4 do 4096 / 512 45 zł 69 zł
Smart 6 do 6144 / 512 55 zł 39 zł
Smart 8 do 8192 / 1024 75 zł 19 zł
Smart 10 do 10 240 / 1024 95 zł 1 zł

 

Taryfy promocyjne

Nazwa taryfy Prędkość w kbit/s Abonament miesięczny
12 / 24 miesiące
Aktywacja*
Skwy 2048 2 048 / 256 55 zł 45 zł 69 zł
Skwy 4096 4 096 / 320 65 zł 55 zł 39 zł
Skwy 6144 6 144 / 512 75 zł 65 zł 19 zł
Skwy 8192 8 192 / 1 024 95 zł 85 zł 1 zł
Skwy 10240 10 240 / 1 024 120 zł 105 zł 1 zł

 

  • Koszt aktywacji Usługi z koniecznością instalacji lub wymiany Urządzenia Abonenckiego.