Cennik usług abonamentowych

Nazwa usługi Cena (brutto)
Zmiana pakietu z niższego na wyższy bezpłatnie
Zmiana pakietu z wyższego na niższy
(opłata jednorazowa)
30,00 zł
Zawieszenie usług na okres nie dłuższy niż 3 miesiące
(na wniosek abonenta, opłata płatna z góry)
40,00 zł
Ponowne włączenie do sieci po zawieszeniu usługi
(zawieszonej na wniosek abonenta)
bezpłatnie
Reakcja serwisu wynikająca ze zgłoszenia nieuzasadnionej reklamacji 50,00 zł
Cesja do Umowy - Przeniesienie praw i obowiązków na inny podmiot 50,00 zł
Opłata za monit listowy w przypadku nieuregulowania opłat 25,00 zł
Opłata za przesłanie faktury drogą tradycyjną (Poczta Polska) 5,00 zł

Cennik usług dodatkowych

Nazwa usługi Cena (brutto)
Wizyta technika (każda rozpoczęta godzina)
- dla Klientów sieci SkwyNet
50,00 zł
Wizyta technika (każda rozpoczęta godzina)
- dla Klientów z poza sieci SkwyNet
70,00 zł
Reinstalacja systemu operacyjnego wraz z instalacją sterowników i aktualizacji
- operacja przeprowadzana poza lokalem klienta
50,00 zł

cennik obowiązuje od dnia : 22 lipca 2019r.